eMobility

Dostosowane do potrzeb, gotowe do użycia rozwiązanie do ładowania.

Nasze zintegrowane rozwiązanie eActros pozwala nam zaoferować Państwu zindywidualizowane, gotowego do użycia rozwiązania do ładowania eActrosa i towarzyszyć Państwu przez cały proces. W ramach naszego eConsultingu wspólnie z Państwem znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, które należy wyjaśnić na drodze do płynnej i bezproblemowej integracji eTrucków z Państwa dotychczasową flotą. Dzięki naszym wykwalifikowanym partnerom obejmuje to również zapewnienie niezbędnych urządzeń zasilania energią. Nasz system zarządzania ładowaniem stanowi idealne połączenie między urządzeniami zasilania energią a eTruckiem i umożliwia optymalne ładowanie pojazdów. Jeśli w trakcie realizacji procesu wystąpią problemy, czy to z pojazdem, czy z oprogramowaniem, zawsze mają Państwo do dyspozycji stałą osobę do kontaktu!

Wspólnie z naszymi partnerami i za pomocą niezbędnych narzędzi wspieramy Państwa na każdym etapie – od podłączenia do sieci energetycznej, przez planowanie ładowania, aż po zarządzanie ładowaniem. To, jakich urządzeń zasilania energią, w tym rozwiązań programowych i sprzętowych Państwo potrzebują, oraz jaki jest optymalny dla Państwa sposób ładowania, zależy od wykorzystania Państwa pojazdów.

Kilka przykładów: Pracują Państwo w trybie jednozmianowym i mogą wykorzystać noc na ładowanie pojazdów do pełna? W takim przypadku wystarczająca jest niska moc ładowania, np. 50 kW. Podczas przerwy obiadowej konieczne jest dodatkowe doładowywanie? W takim przypadku konieczne jest ładowanie wyższą mocą, np. 150 kW. Ważny jest także kontakt z miejscowym operatorem sieci energetycznej: Na ile wydajna jest sieć i czy konieczna jest rozbudowa infrastruktury na terenie zakładu? Również w tym zakresie zapewniamy Państwu pomoc we współpracy z naszymi partnerami.

Charging solution content energymanagement plk

W przypadku użytkowania w ciężkim ruchu dystrybucyjnym na terenie miasta szczególnie odpowiednie jest ładowanie we własnej bazie firmowej (Depot Charging). W trybie jednozmianowym pojazd jest optymalnie wykorzystywany i po zakończeniu eksploatacji w danym dniu wraca do bazy firmowej, gdzie jest powoli ładowany do pełna w ciągu nocy.

Jeśli Państwa eTruck jest używany w trybie wielozmianowym, muszą Państwo skorzystać z innych sposobów ładowania. Opportunity Charging, czyli ładowanie okazjonalne, jest możliwe zawsze wtedy, gdy pojazd jest tymczasowo zaparkowany. W tym ograniczonym czasie, na przykład podczas rozładunku ładunku w miejscu docelowym dostawy, można częściowo naładować akumulatory. Czas ładowania wynosi od 30 do 90 minut.

Model

Model image

Moc ładowania

Wybierz zakres ładowania.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Pozostała pojemność akumulatora
Pojemność ładowania 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Czas ładowania wyświetlany w narzędziu opiera się na obliczeniach liniowych oraz ustalonych wewnętrznie wartościach empirycznych w optymalnych warunkach, m.in. w temperaturze otoczenia powyżej 20°C. Poziom naładowania odnosi się do wartości wyświetlanej na wyświetlaczu pojazdu.
  • eActrosa można ładować prądem o mocy do 160 kW: Na podstawie obliczonych wewnętrznie wartości doświadczalnych stwierdzono, że trzy moduły akumulatorów pracujące w warunkach normalnych, m.in. w temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C, ładowane na typowej stacji szybkiego ładowania prądem stałym o natężeniu 400 A, potrzebują nieco ponad godzinę, aby ich poziom naładowania wzrósł z 20 do 80%.

Na podstawie Państwa indywidualnej koncepcji ładowania, tj. liczby stacji ładowania, rodzaju tras, możliwych okresów ładowania i wymaganych mocy ładowania można sprawdzić, czy dotychczasowa moc przyłączeniowa sieci jest wystarczająca. Przyłącze sieciowe musi odpowiadać Państwa maksymalnemu zapotrzebowaniu na moc, np. do zasilania oświetlenie, sprzętu IT, klimatyzacji i urządzeń produkcyjnych. Ponieważ dotychczasowe zapotrzebowanie na moc ulegnie zwiększeniu ze względu na zapotrzebowanie stacji ładowania eTrucków, należy sprawdzić u lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej, czy Państwa przyłącze do sieci dystrybucyjnej jest w stanie pokryć to dodatkowe zapotrzebowanie na moc. Jeśli tak nie jest, może być konieczne wykonanie prac konstrukcyjnych, w których chętnie pomoże Państwu zarówno Mercedes‑Benz Trucks, jak i nasi partnerzy i lokalny operator sieci dystrybucji.

Charging solution content network connection plk

Fleetboard Charge Management zapewnia całościowy przegląd wszystkich interakcji między Państwa pojazdami elektrycznymi a własnymi stacjami ładowania – dzięki temu stale mają Państwo wszystko pod kontrolą. Od poziomu naładowania akumulatorów, przez status ładowania, aż po pozostały czas ładowania lub historię ładowania: Korzystają Państwo z pełnej przejrzystości sieci ładowania.

Dzięki temu mogą Państwo lepiej zrozumieć sposób ładowania eActrosa oraz całą infrastrukturę i zidentyfikować potencjalne możliwości optymalizacji. Zarządzanie ładowaniem pomaga z wyprzedzeniem koordynować sesje ładowania i optymalnie wykorzystywać dostępną moc przyłączeniową bazy firmowej.

Umożliwia to również bezproblemową integrację procedur lub działań związanych z ładowaniem z istniejącymi procesami. W każdej chwili można też wprowadzić indywidualne ustawienia, takie jak czas odjazdu i docelowy poziom naładowania akumulatora.

Aby móc zaoferować naszym klientom nie tylko koncepcje pojazdów, ale także najlepsze urządzenia zasilania energią dla eMobility oraz pomóc we wszystkich kwestiach związanych z procesami planowania, składania wniosków i realizacji, nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group.

Po licznych testach kompatybilności z systemem zarządzania ładowaniem Mercedes‑Benz Trucks, partnerzy ci wspierają nas swoim komplementarnym know-how w zakresie zasilania energią i udostępniają rozwiązania infrastrukturalne do centralnego ładowania w bazach firmowych. W ramach procesu eConsultingu ustalany jest realistyczny profil użytkowania dla indywidualnych celów naszych klientów, na podstawie którego mogą oni zdecydować, czy i w jaki sposób chcą korzystać z usług.

Analizę baz firmowych, budowę odpowiedniej infrastruktury wraz z inteligentnymi rozwiązaniami do ładowania oraz konserwację i serwis wszystkich urządzeń zasilania energią może następnie przejąć jeden z naszych partnerów. Na wszystkich etapach pozostają oni w ścisłym kontakcie z Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Elektryfikacja zajezdni wymaga dużego przygotowania. Okres od pierwszego doradztwa do dostawy eTrucka może być różny i trwać na przykład do 12 miesięcy.

W zależności od warunków i wymagań, planowanie i kompletna budowa urządzeń zasilania energią, w tym rozbudowa przyłącza sieciowego, z reguły może zająć od trzech do dwudziestu czterech miesięcy. Dlatego zaleca się, aby w porę zaangażować lokalnego operatora sieci w planowanie urządzeń zasilania energią.

Charging solution content time period plk
W górę