eMobility

Wysoki stopień wykorzystania pojazdu.

Wyzwania są problemem tylko wtedy, gdy nie wiadomo, jak im sprostać. Dlatego wspieramy naszych klientów na każdym kroku w kierunku eMobility. Wszystko z myślą o maksymalnym zwiększeniu użyteczności i zasięgu Państwa eTrucka! Jak to osiągamy? Nie pozostawiając Państwa samych sobie z ciężarówką, lecz zapewniając Państwu zintegrowane rozwiązanie. Dzięki naszemu procesowi eConsultingu, innowacyjnym rozwiązaniom cyfrowym, kompleksowym usługom serwisowym i specjalnym szkoleniom znajdujemy kompleksowy pakiet idealnie dostosowany do Państwa potrzeb.

Napędzany specjalnymi akumulatorami litowo-jonowymi – o zainstalowanej pojemności około 112 kWh3005 na jeden moduł – eActros naprawdę imponuje wydajnością. W dwóch wariantach – z trzema lub czterema takimi akumulatorami – dysponuje całkowitą pojemnością na poziomie ok. 336 kW3004 lub 448 kW3004. Jego energia umożliwia eActrosowi pokonywanie odcinków do 330 km3006 lub 400 km3002, przy czym dokładny zasięg może się różnić w zależności od topografii, stylu jazdy, temperatury zewnętrznej, ładunku i zabudowy. Dzięki dużej wytrzymałości eActros jest wręcz stworzony do ciężkiego transportu dystrybucyjnego w przestrzeni miejskiej.

Video 400km

Zasięg został obliczony wewnętrznie w warunkach optymalnych, m.in. dla czterech modułów akumulatorów po przygotowaniu wstępnym, pracujących przy częściowym załadunku w transporcie dystrybucyjnym bez przyczepy przy temperaturze zewnętrznej 20°C.

W celu określenia zasięgu eActrosa należy m.in. uwzględnić indywidualne czynniki, takie jak zabudowa, załadunek, temperatura zewnętrzna i obszar zastosowania. Dzięki narzędziu do określania zasięgu uzyskasz wstępne informacje o możliwościach zastosowania eActrosa zgodnie z Twoimi parametrami. Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę, można skorzystać ze strony internetowej eTruck Ready.

Model

Model image

Zabudowa

Temperatura zewnętrzna

Ładunek

Obszar zastosowania

Twój zasięg:

0 100 200 300 400 km
0 100 200 miles
  • Przybliżony zasięg wyświetlany w narzędziu został ustalony wewnętrznie w warunkach zbliżonych do rzeczywistości i jest zależny m.in. od indywidualnego zastosowania pojazdu, jego wyposażenia oraz innych czynników zewnętrznych.
  • Zasięg „do 300 km”: Zasięg został obliczony wewnętrznie w warunkach optymalnych, m.in. dla trzech pakietów akumulatorów po przygotowaniu wstępnym, przy częściowym załadunku pojazdu w transporcie dystrybucyjnym bez przyczepy z konfiguracją osi 6x2 przy temperaturze zewnętrznej 20°C i może różnić się od wartości ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2400.
  • Zasięg „do 330 km”: Zasięg został obliczony wewnętrznie w warunkach optymalnych, m.in. dla trzech pakietów akumulatorów po przygotowaniu wstępnym, przy częściowym załadunku pojazdu w transporcie dystrybucyjnym bez przyczepy z konfiguracją osi 4x2 przy temperaturze zewnętrznej 20°C i może różnić się od wartości ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2400.
  • Zasięg „do 400 km”: Zasięg został obliczony wewnętrznie w warunkach optymalnych, m.in. dla czterech pakietów akumulatorów po przygotowaniu wstępnym, przy częściowym załadunku pojazdu w transporcie dystrybucyjnym bez przyczepy przy temperaturze zewnętrznej 20°C i może różnić się od wartości ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2400.
Usability content everywhere

eActros płynnie porusza się po czasie i przestrzeni. Dzięki napędowi elektrycznemu może być aktywny w obszarze miejskim o każdej porze dnia i nocy. Wynika to z faktu, że nie tylko nie powoduje on lokalnej emisji CO₂, ale także jest wyjątkowo cichy. Dzięki temu omija zakazy wjazdu pojazdów użytkowych do centrów miast ze względu na hałas, których wydanie planuje obecnie wiele miast. Przy prędkości 20 km/h jego głośność wynosi ok. 60 decybeli, co odpowiada głośności rozmowy między dwiema osobami.

Twoja podróż do świata eMobility zaczyna się od Ciebie – od koncepcji elektryfikacji Twojej bazy firmowej na podstawie analizy tras Twoich pojazdów. W ramach naszych usług eConsulting można jeszcze dokładniej przeanalizować uzyskane wyniki.

Wygodnie i bez jazd próbnych przeanalizuj, czy eActros jest odpowiedni dla Twoich tras i na podstawie swoich indywidualnych parametrów określ, w jaki sposób można wykorzystać eTrucka pod kątem Twoich wymagań.

Strona internetowa jest przydatna, gdy:

  • chcesz sprawdzić możliwość wykorzystania eActrosa na swoich trasach bez odbywania jazd próbnych,
  • chcesz przeanalizować trasy według indywidualnych parametrów w narzędziu
  • szukasz pierwszych informacji o możliwościach zastosowania eActrosa
Content usability etruck ready mockup 01

Skorzystaj z pomocy naszych eConsultantów, którzy pomogą Ci dokonać szczegółowej analizy trasy za pomocą tego narzędzia.

Znajduje ona zastosowanie, gdy:

  • znasz ograniczenia i specyfikacje danego eTrucka,
  • masz wyobrażenie o tym, w jaki sposób i gdzie chcesz korzystać z eTrucka,
  • masz już wstępnie zdefiniowane trasy lub chcesz zaplanować nowe trasy dla eTrucka.
Content usability etruck ready mockup 02

Lepsza dostępność pojazdów także w przypadku eTrucków – czy to na miejscu, czy w chmurze. Dlatego nie tylko dostosowaliśmy system Mercedes‑Benz Trucks Uptime do eActrosa i związanych z nim specyficznych komponentów elektrycznych, ale także sukcesywnie pracujemy nad przygotowaniem naszych warsztatów do szczególnych wymogów eMobility. Nasz sprawdzony, inteligentny system łączy w sieć eActrosa, serwis Mercedes‑Benz Trucks dla pojazdów elektrycznych oraz Państwa, na bieżąco rejestrując wszystkie istotne dane pojazdu – od ciśnienia w oponach, przez cały elektryczny układ napędowy, aż po poziom naładowania akumulatora. Ta stała kontrola nad aktualnym stanem technicznym Państwa eActrosa umożliwia planowanie wizyt w warsztacie i może zapobiec nieprzewidzianym awariom. Wszystko z myślą o maksymalnej wydajności Państwa pracy!

W górę